Els Projectes

Per a treballar de forma eficient ens organitzem en grups de treball entorn de cadascun dels projectes que hem considerat més importants per aconseguir els nostres objectius. En tots els projectes hi ha una persona encarregada de la coordinació del treball, que s’organitza de la forma que cada grup decideix. Periòdicament, el grup exposa l’estat del seu treball al plenari de l’associació, que és qui pren les decisions sobre les propostes del grup de treball, ja sigui sobre el contingut, la projecció externa, etc.

Aquests són els nostres projectes vigents.

Full de ruta del Moviment per la Indepencència (MxI)

Congrés Catalunya i Futur.

Política Autonòmica

Política Republicana

Nou Paradigma