La nostra història

Exigents neix formalment a mitjans del 2016, en forma d’associació. D’origens ideològics i procedències molt diferents, ens apleguem un grup de persones que tenim en comú que ens agrada reflexionar i treballar pel futur del nostre país i que som actius en diferents organitzacions socials, polítiques, culturals, econòmiques, etc.

El nucli inicial prové del projecte “El país que volem”, impulsat des de l’ANC a partir de l’any 2014. Per tant, la majoria dels membres provenen de l’ANC i , més concretament del seu nucli fundador i dels seus primers Secretariats Nacionals. Entre nosaltres hi ha els ideòlegs i dissenyadors organitzatius de l’ANC.

L’evolució d’aquell primer projecte ens va portar a col·laborar amb el naixement de REINICIA i, a partir de la manca de cohesió d’aquell nou projecte, vam prendre la decisió de constituir-nos en una associació que, a partir de les anteriors experiències, va prendre la forma i el nom actuals: “Exigents”.

Des de finals de 2016, el desenvolupament del Congrés Participatiu Catalunya i Futur, el primer projecte d’Exigents, ens va fer veure la necessitat de treballar en diferents línies d’actuació, complementàries però que exigien una estructura diferenciada. D’aquí va sorgir la proposta de treballar en projectes i, per fer-ho de forma eficient, en diferents grups de treball per cada projecte.

Les experiències viscudes en els grups anteriors ens va ensenyar que per a poder avançar i obtenir resultats cal que, entre els membres del grup, existeixi una mínima cohesió que, més enllà de compartir els objectius, comparteixi una mateixa cultura organitzativa, metodològica i de treball.

qui som