El nostre objectiu, els nostres valors i el nostre pensament

Els nostres orígens ideològics són molt diferents, però compartim un objectiu, uns valors i una manera de treballar. 

Molts membres d’Exigents tenen un passat de militància política que van des del que fou UDC fins a EUiA, passant per tots els partits catalanistes de l’arc parlamentari (CDC/PDEcat, ERC, PSC, IC o CUP). Alguns encara mantenen la seva militància activa.

Altres membres d’Exigents provenen de l’activisme cívic (PDD, Consultes, ANC, OC), del sindicalisme i de l’associacionisme social o cultural.

L’objectiu que compartim i que ens va portar a crear Exigents és la constitució d’un Estat propi, en forma de República, a Catalunya. Però la idea que compartim va molt més enllà d’aquest simple enunciat. Estem convençuts que la humanitat només tindrà futur en el planeta Terra si trobem la manera d’establir un equilibri harmònic entre el desenvolupament humà i la preservació de la natura. I la nostra conclusió és molt clara: això només serà possible si aprofundim en la democràcia participativa i, també, en la democràcia directe, com a sistema de presa de decisions i, alhora, els estats del segle XXI donen respostes efectives a les necessitats dels seus ciutadans. Una cosa i l’altra, democràcia participativa, directa i estats al servei dels seus ciutadans, només es podrà aconseguir en Estats de mida mitjana (com Dinamarca, Holanda, Noruega… o Catalunya) més racionals, menys centralistes i més propers, amb societats molt més cohesionades i preparades per afrontar els principals reptes del segle XXI: globalització sense controls democràtics, explosió demogràfica, sostenibilitat ambiental, desigualtats socials, control del coneixement i la tecnologia i les noves formes de dominació. Cap d’aquests problemes tindrà solució sense un sistema de governança mundial profundament democràtic i que posi la subsistència de l’espècie humana en el planeta Terra com a objectiu principal.

La composició d’Exigents ja defineix els primers dels nostres valors i un dels principals actius d’Exigents: la pluralitat ideològica i la transversalitat política.

El tipus d’activisme polític i social de tots els membres d’Exigents defineix alguns dels altres principis i valors compartits: la llibertat, el benestar, la prosperitat, l’equitat, la justícia, la solidaritat, la sostenibilitat, la igualtat, la cultura, l’educació, el coneixement, la noviolència i la cultura de Pau, la col·laboració, la transparència, la participació i el compromís cívic.

qui som