El Congrés Participatiu Catalunya i Futur

enllaç web Congrés Catalunya i Futur.

El paper de la societat civil ha estat i seguirà essent la clau de volta de tot el procés. Va ser qui va posar en marxa la primera etapa i qui va anar intervenint per a intentar corregir les derives i desviacions que sovint es varen anar produint en la primera etapa.

En aquesta segona etapa, el paper de la societat civil seguirà essent clau però les seves actuacions han de ser molt diverses i cobrir diferents fronts: la lluita antirepressiva i el suport de tot tipus a les preses i presos polítics, la desobediència civil en els diferents camps, basada en accions de lluita noviolenta i de creació de noves estructures polítiques i socials que basteixin la futura República i, sobretot, les mobilitzacions de tot tipus que enforteixin el moviment i li donin la necessària visibilitat. Són moltes i diverses les associacions i entitats que estan treballant en tots aquests àmbits. Alguns dels membres d’Exigents participen, a títol individual, en algunes d’aquestes organitzacions i el nostre paper, com a col·lectiu, es limita a tenir-ne coneixement i intentar mantenir una visió global sobre la feina que desenvolupen.

Hi ha un element que des d’Exigents considerem tant important com els altres que s’han de fer des de la societat civil: el debat ciutadà ampli, obert, sobre el país que volem la ciutadania de Catalunya, començant per tot allò que conforma la societat del benestar, l’equilibri amb la natura, el model econòmic que ens permeti seguir creixent, el sistema de governança del que ens volem dotar i, finalment, com volem que sigui l’Estat del futur.

Aquest debat té una doble finalitat: cohesionar la societat catalana entorn d’un projecte de futur col·lectiu i definir el model d’Estat del que ens volem dotar. Per resumir aquest projecte diriem que: primer hem de definir el país que volem, la societat de futur, i després ja decidirem si això és possible transformant l’estat que tenim o n’hem de crear un de nou. Tenim la nostra resposta, però estem disposats a participar en un debat d’aquestes característiques i, si cal, deixar-nos convèncer del contrari pels arguments. Ens agradaria que tothom entri en aquest debat amb el mateix plantejament. El resultat final seria fantàstic.

Ens hem passat poc més de dos anys per elaborar el projecte que mostrem a continuació. No en volem ser protagonistes. L’oferim a les principals institucions i entitats de la nostra societat perquè entomin el repte de fer el mateix que van fer, fa poc més de quaranta anys, els col·legis professionals i moltes altres entitats de la societat catalana, el Congrés de Cultura Catalana, que va emmarcar moltes de les polítiques públiques que va dur a terme la Generalitat de Catalunya en els primers decennis des del seu restabliment.

enllaç web Congrés Catalunya i Futur.

Anar a índex de Projectes