INTRANET

Per tenir accés a la Intranet cal tenir nom d’usuari i mot de pas.

Contacteu amb nosaltres si no els teniu. a congrescatfutur@gmail.com