La nostra història

Exigents va néixer a mitjans del 2016.

I hores d’ara seguim creixent i caminant.